Ao hồ triệt tiêu vận may của sao Sơn tinh

The Gioi Phong Thuy

của núi, vì vậy sự hiện hữu của ao hồ trong khu vực có xuất hiện sẽ làm triệt tiêu liên quan đến , tuổi thọ và các do sao Sơn tinh mang lại.

Ao ho triet tieu van may cua sao Son tinh Ao hồ triệt tiêu vận may của sao Sơn tinh
Ngay cả một cái hồ nhỏ như một cái lu hứng nước mưa cũng được xem là biểu tượng thuộc . Những biểu tượng thuộc không được để gần khu vực có sao Sơn tinh may mắn an trú.

Thác nước có thể là biểu tượng của may mắn

Tuy nhiên, nếu cấu trúc thuộc là một thác nước thì hoàn toàn không mang lại những tác động xấu đến sao Sơn tinh. Thác nước có khả năng cả sao Sơn tinh và Thủy tinh, vì vậy, nó sẽ mang lại những lợi ích vô cùng to lớn tại những khu vực mà số của sao Sơn tinh và Thủy tinh cùng là số 8. Nếu nhà của bạn có số 8 của và Sơn tinh kết hợp ở khu vực phía trước hoặc phía sau nhà thì thác nước sẽ là biểu tượng hoàn hảo trong khu vườn nhà bạn.

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger