Lục hợp tài vị của 12 con giáp lần lượt là những phương vị nào?

The Gioi Phong Thuy

Lục hợp tài vị của như sau:
Người : Hướng Đông Bắc là phương vị có lợi, Chuột và Trâu là lục hợp. Người có thể bày vật trang trí hình con trâu ở vị trí Đông Bắc thì có thể tăng cường gia vận và tài vận.
Người : Hướng Bắc là phương vị có lợi, Chuột và Trâu là lục hợp. Người có thể bày vật trang trí hình con chuột ở vị trí Bắc thì có thể tăng cường gia vận và tài vận.
Người : Hướng là phương vị có lợi, Hổ và Lợn là lục hợp. Người tuổi Dần có thể bày vật trang trí hình con lợn ở vị trí thì có thể tăng cường gia vận và tài vận.
Người : Hướng Tây Bắc là phương vị có lợi, Mèo và Chó là lục hợp. Người có thể bày vật trang trí hình con chó ở vị trí Tây Bắc thì có thể tăng cường gia vận và tài vận, ngoài ra có thể khiến sự nghiệp và nhân duyên hưng vượng.
Người :Hướng tây là phương vị có lợi, Rồng và gà là lục hợp. Người có thể bày một, hai vật trang trí hình con gà ở vị trí Tây thì có thể tăng mối quan hệ giữa những người thân trong nhà.
Người tuổi Tỵ:Hướng tây Nam là phương vị có lợi, Rắn và khỉ là lục hợp. Người tuổi Tỵ có thể bày vật trang trí hình con khỉ ở vị trí Tây Nam thì có thể tăng cường tài vận. Hướng Tây Nam còn tượng trưng cho tình yêu bền vững, do đó bố cục như vậy còn khiến cho mối quan hệ tình cảm giữa hai người ngày càng thắm thiết.
Người : Hướng tây Nam là phương vị có lợi, Ngựa và Dê là lục hợp. Người có thể bày vật trang trí hình con dê ở vị trí tây Nam thì có thể mang lại may mắn cho bản thân.
Người : Hướng Nam là phương vị có lợi, Dê và Ngựa là lục hợp. Người có thể bày vật trang trí hình con ngựa ở vị trí Nam thì có lợi cho việc giữ tài vượng khí.
Người tuổi Thân: Hướng Đông Nam là phương vị có lợi, Khỉ và Rắn là lục hợp. Người tuổi Thân có thể bày vật trang trí hình con rắn ở vị trí Đông Nam thì có thể tăng cường tài vận.
Người : Hướng Đông Nam là phương vị có lợi, Gà và Rồng là lục hợp. Người có thể bày vật trang trí hoặc treo tranh trang trí hình con rồng ở vị trí Đông Nam thì có thể tăng cường tài vận.
Người : Hướng Đông là phương vị có lợi, Chó và Mèo là lục hợp. Người có thể bày vật trang trí hình con mèo ở vị trí Đông thì có lợi cho tài vận tài vận.
Người tuổi Hợi: Hướng Đông Bắc là phương vị có lợi, Lợn và Hổ là lục hợp. Người tuổi Hợi có thể bày vật trang trí hình con hổ ở vị trí Đông Bắc thì có thể tăng cường vận thế.

112 con giap Lục hợp tài vị của 12 con giáp lần lượt là những phương vị nào?

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

and I traditionally not so great at buying clothes for myself
weight loss tips Hublot Classic Fusion Limited Edition Watch for FIFA World Cup 2010

Women wore beads
christina aguilera weight loss7 Times to Wear Replica Jewelry

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger