Góc khuyết trong phương vị Đào hoa của Sinh Tiêu

The Gioi Phong Thuy

hoa dao 02 Góc khuyết trong phương vị Đào hoa của Sinh Tiêu
Trước hết ta cần rõ khái niệm về “” trong ngôi nhà được Phong thủy học xác định như thế nào?

Muốn như vậy phải dựa vào 9 ô cửu cung để xác định. Theo định nghĩa thì chỉ cần một trong 9 ô bình quân của Cửu cung không phủ kín phần diện tích của ngôi nhà thì phương vị ấy gọi là ” ”. Một khi xuất hiện trong ngôi nhà thì nó là biểu hiện của hiện tượng thiếu vị trí để thúc đẩy cho tương ứng trong ngôi nhà ấy. Trong trường hợp này, thì bạn cần phải sử dụng các phương vị thúc đẩy Đào hoa khác mà chúng tôi giới thiệu để hóa giải những khiếm khuyết vị trí Đào hoa

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger