Nhà bếp ở bên phải cửa chính

The Gioi Phong Thuy

Một vấn đề phong thủy khác gây ra giữa các thành viên trong gia đình với nhau là việc đặt ở bên phải của (tính theo hướng từ ngoài vào nhà). khí được tích tụ ở đây theo thời gian có thể gây ra hận thù, hiếm khích trong gia đình, đặt biệt nếu là gia đình giàu có với nhiều của cải chia cho con cháu thì thường xảy ra tranh chấp giữa những người thừa kết là con cái với cha mẹ ngay khi họ vẫn còn sống.

 Nhà bếp ở bên phải cửa chính
Nhà bếp đặt ở hướng Tây — Bắc hoặc ở bên phải có thể gây ra những về tiền bạc.

Nguy hiểm do nhà bếp đặt ở hướng Tây — Bắc

Không nên đặt bếp ở khu vực Tây — Bắc của ngôi nhà, vì điều này sẽ tạo ra và thất thoát tài chính của người chủ của gia đình. Đôi khi, nhà bếp ở khu vực này cũng có thể gây ra hỏa hoạn.
Vị trí đặt bếp phải được để ý cẩn thận, bởi vì nhà bếp đặt ở vị trí xấu là một trong những vấn đề xấu nhất cần phải được điều chỉnh. Đặt một chậu bên cạnh bếp cũng được, nhưng đó là tạm thời.

Tags: , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger