Các phương pháp phong thủy

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Tôi chưa hiểu được sự khác biệt giữa hướng la bàn và hướng biểu hiện trong các quẻ của Bát Quái. Cổng vào nhà tôi nằm ở khu vực của Bát Quái (đối diện hướng Tây – Bắc của la bàn), và cửa bằng gỗ cũng cùng khu vực Bát Quái nhưng đối diện hướng Đông – Bắc của la bàn. Bằng cách xác định này, tôi có thể dễ dàng vẽ chín ô vuông trên căn hộ của tôi.
Khi bà nói đến việc nuôi rùa ở vùng phía Bắc của ngôi nhà, thì đây là hướng Bắc của la bàn hay hướng Bắc của Bát Quái (hướng nghề nghiệp)? Trên la bàn, vùng phía Bắc của nhà tôi trùng với khu vực Bát Quái chủ về sức khỏe/gia đình. Tuy nhiên, hướng Bắc của Bát Quái (hướng nghề nghiệp lại trùng với Tây của la bàn. Xin bà vui lòng chỉ dẫn giúp.

Trả lời: Theo cách bạn mô tả, thì đây là phương pháp được sử dụng bởi giáo sư Lin Yun thuộc trường phái phong thủy Mũ Đen của Tây Tạng. không theo trường phái này, mà luôn sử dụng la bàn để xác định phương hướng và các khu vực của la bàn. Tất cả các phương pháp mà tôi nói đến đều dựa trên la bàn, không phải dựa trên phương pháp thuộc trường phái Mũ Đen. Khi tôi đề nghị bạn dùng rùa để cung cấp năng lượng cho hướng Bắc nhằm kích hoạt vận may về thu nhập trong nghề nghiệp, là tôi nói đến hướng Bắc của la bàn.

la kin tieng trung021 Các phương pháp phong thủy

Tags: , , ,

two first ladies
quick weight loss How To Get A Piece Of The Increased Spending On Luxury Fashion

Women have so many more clothing options
christina aguilera weight lossSummer Office Fashion Trends for 2011

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger