Tính Quái số để kích hoạt góc Nhân Duyên

The Gioi Phong Thuy

Để biết được Quái số của bạn

Theo phương pháp của trường phái Bát Môn Bát Quái và Bát Quái Lạc Thư, góc Nhân duyên của một người có thể được xác định theo ngày sinh và giới tính. Bạn có thể vận dụng phương pháp phong thủy đầy linh nghiệm này để cải thiện đời sống tình cảm của mình. Muốn làm được điều đó bạn cần xác định được năm sinh âm lịch của bạn. Nếu sinh trước ngày Tết âm lịch, bạn phải lấy năm sinh Dương lịch trừ 1 trước khi tính Quái Số. Sau đó dùng công thức sau đây để .

tang cuong huong nhan duyen Tính Quái số để kích hoạt góc Nhân Duyên
Cách tính Quái Số

NỮ: Cộng hai chữ số cuối cùng của năm sinh âm lịch. Tiếp tục cộng cho đến khi được một chữ số. Cộng thêm 5 để có Quái số. (Nữ sinh sau năm 2000 thì cộng thêm 6).

Ví dụ: Bạn nữ sinh năm 1988 thì cộng hai chữ số cuối:
8 + 8 = 16
1 + 6 = 7
Rồi cộng thêm 5
7 + 5 = 12
1 + 2 = 3
Vậy Quái Số của bạn nữ sinh năm 1988 là 3.

NAM: Cộng hai chữ số cuối cùng của năm sinh âm lịch. Tiếp tục cộng cho đến khi được một chữ số. Lấy 10 trừ đi số vừa cộng để được Quái Số. (Nam sinh sau năm 2000 thì lấy 9 trừ đi số vừa cộng để được Quái số).

Ví dụ: Bạn nam sinh năm 1986 thì cộng hai chữ số cuối:
8 + 6 = 14
1 + 4 = 5
Lấy 10 trừ đi số vừa cộng được:
10 – 5 = 5
Vậy quái số của bạn nam sinh năm 1986 là 5.

Chú ý: Nếu kết quả bằng 0 thì được coi là số 9.

Khi đã xác định được góc Nhân duyên (chủ về các mối quan hệ và tình yêu), hãy chắc chắn rằng ở góc đó không có toilet, nhà bếp, hoặc nhà kho vì những cấu trúc này sẽ giảm vận may về hôn nhân của bạn.
Dùng bảng sau đây để xác định góc Nhân duyên:
Quái số . ……. Góc Nhân duyên
Số 1: NAM
Số 2: TÂY – BẮC
Số 3: ĐÔNG – NAM
Số 4: ĐÔNG
Số 5: TÂY – BẮC (Phái Nam)
Số 5: TÂY (Phái Nữ)
Số 6: TÂY – NAM
Số 7: ĐÔNG — BẮC
Số 8: TÂY
Số 9: BẮC

Dựa vào quái số hoặc công thức của Bát Môn , bạn có thể xác định được góc chủ về tình yêu và những mối quan hệ. Hướng (vị trí) may mắn này được gọi là hướng Nhân Duyên. Bạn có thể bằng gợi ý ở những bài tiếp theo.

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger