Phòng tắm đặt ở hướng chủ về con cái

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Bạn tôi rất lo lắng bởi vì phòng tắm nằm ở khu vực chủ về con cái trong Bát Quái đồ. Xin bà vui lòng hướng dẫn giải pháp để cải thiện cho vấn đề này?

Trả lời: Rất đơn giản, hãy đặt một tấm gương trên cửa phòng tắm. Khi bạn nhìn thấy tấm gương, thì hình ảnh của phòng tắm biến mất.

guong Phòng tắm đặt ở hướng chủ về con cái

Tags: , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger