Phóng sinh rùa

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Tôi muốn nuôi một cặp rùa ở góc hướng Đông của phòng khách. Tuy nhiên , tôi chỉ muốn nuôi những con rùa nhỏ. Nếu tôi nuôi rùa trong khoảng hai, ba năm, sau đó đem thả đi và mua hai con rùa nhỏ khác , thì về mặt phong thủy có ảnh hưởng gì không?

3309395425 da1faff1ea Phóng sinh rùa

Trả lời: Không sao cả. Nhưng bạn phải chắc chắn những con rùa được thả đi sẽ sống được và đủ sức tự bảo vệ mình khi bắt đầu bước vào một môi trường sống mới. Bạn có thể nuôi hai con rùa nhỏ khác

Tags: , , , , , ,

But not just any old
snooki weight loss JanaKos trunk show scheduled March 10th through March 17th

kentucky extremely hot brown colours menu
snooki weight lossKristen Stewart Gets Cuffed By Fashion Police for Sexy Style

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger