Tranh vận tài đồng tử

The Gioi Phong Thuy

Ngụ ý và hiệu ứng
Bên cạnh Quan Thế Âm Bồ tát có một đôi kim đồng ngọc nữ, Kim đồng tương truyền là người ban cho thế gian tai bảo dồi dào, chỉ cần thành tâm cầu khẩn thì nhất định sẽ gặt hái được nhiều tài lộc. Cho nên rất nhiều người gọi kim đồng là “Vận tài đồng tử” hoặc “Thiện tài đồng tử”.Tương truyền, Quan Thế Âm Bồ tát pháp lực vô biên, Vận tài đồng tử cũng vô cùng linh nghiệm, có cầu tất ứng.

dong tu ban tai Y302 03 Tranh vận tài đồng tử

Cách sử dụng
Vận tài đồng tử nên treo ở gần đầu giường trong phòng ngủ hoặc trong thư phòng của nam giới chưa kết hôn, không nên treo ở phòng của người đã kết hôn.
Trong nhà nếu đã treo thần tài võ thì không nên treo Vận tài đồng tử.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger