Quan hệ giữa quái số và các cung

The Gioi Phong Thuy

Theo lý thuyết , mỗi người có những xấu khác nhau. Để xác định được bốn và bốn , bạn phải tính được của mình.
Mỗi Quái Số tương ứng với một số cung tốt và cung xấu được trình bày ở cuối trang. được đặt tên tùy theo ý nghĩa của chúng và được tô màu khác nhau. Trong hệ thống này không có số 5, nam giới có Quái Số 5 sẽ dùng số 2, nữ giới có Quái Số 5 sẽ dung số 8.

DSC04905 Quan hệ giữa quái số và các cung

DSC04910 Quan hệ giữa quái số và các cung

Tags: , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger