Phi tinh mang đến điềm lành

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Mẹ tôi có mời thầy phong thủy về nhà và ông bảo chúng tôi phải đặt một thác nước ở góc phía Bắc của ngôi nhà. Theo ông nói, đang án ngữ ở hướng Bắc mang lại sự thịnh vượng, nếu đặt suối nước ở đây sẽ kích hoạt khí chủ về sự thịnh vượng. Tuy nhiên, hướng Bắc ở lại phía sau ngôi nhà. Theo sách , để nước ở đằng sau nhà là không tốt, vì nước tượng trưng cho những cơ hội qua đi. Vậy chúng tôi nên làm như thế nào để nhận được điều tốt đep về ?

Trả lời: Nếu Phi Tinh mang lại điềm lành ở khu vực nào, thì dùng biểu tượng kích hoạt khu vực đó sẽ mang vận may lớn về sự thịnh vượng. Tôi cũng ủng hộ ý kiến của thầy phong thủy nếu hướng Bắc là nơi an trú của Phi Tinh và rằng bạn nên đặt nên đặt biểu tượng ở đó – cho dù hướng Bắc ở phía sau của ngôi nhà. Giải pháp cho vấn đề này là bạn hãy mở cửa sau. Nếu không có cửa sau, bạn có thể mở cửa sổ phía sau để khí mang năng lượng tốt bay vào nhà. Hơn nữa, xây một thác nước chảy về phía nhà bạn sẽ tốt hơn cho một con suối nhỏ.

nb04 Phi tinh mang đến điềm lành

Tags: , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger