Các nguyên lý phong thủy: Âm và Dương

The Gioi Phong Thuy

Phong thủy là lĩnh vực khoa học cổ xưa của Hồng Kông nên để tìm hiểu sâu hơn về bộ môn khoa học này, ta cần nhìn dưới vũ trụ quan của người Hồng Kông. Người Hồng Kông tin rằng có hai dạng đối lập nhưng bổ sung cho nhau, từ đó hình thành nên vũ trụ và vạn vật. Hai dạng này được gọi là . tạo nên một trật tự cho toàn thể vũ trụ gọi là Đạo, hay con -chân lý vĩnh cửu cho sự hòa hợp giữa trời và đất. Điều kiện thuận lợi chỉ có thể được tạo ra khi có sự cân bằng và hòa hợp giữ

bat quai tien thien Các nguyên lý phong thủy: Âm và Dương
tồn tại ở trạng thái tương tác biến dịch không ngừng giữa hai mặt đối lập. Nếu không có thì không có Dương, không có Dương thì không có

Văn hóa và tín ngưỡng của người Hồng Kông đều dựa trên nguyên lý nhị nguyên, tức là sự thống nhất của hai mặt đối lập. chi phối tất cả các hoạt động của con người. Âm và Dương đối lập với nhau, nhưng khi kết hợp thì nó tượng trưng cho sự hòa hợp tuyệt đối. Biểu tượng Âm Dương là một vòng tròn gồm có hai phần đen và trắng tượng trưng cho hai mặt đối lập.
Mọi vạn vật trong vũ trụ đều có thuộc tính của Âm và Dương. Trong biểu tượng Âm Dương, phần Dương màu trắng có một vòng tròn nhỏ màu đen là Âm, phần Âm màu đen có một vòng tròn nhỏ màu trắng là Dương.
Điều này có nghĩa là trong Dương có Âm và trong Âm có Dương. Âm và Dương dịch chuyển không ngừng, do đó tạo ra sự thay đổi, ngay cả khi Âm và Dương tương tác với nhau.
Âm và Dương cùng tạo thành Đạo (Con Đường )– là nguyên lý bất diệt của sự hòa hợp giữ trời và đất. Sự sống và hơi thở của vũ trụ gọi là Khí. Âm và Dương phụ thuộc vào nhau, bổ sung lẫn nhau và mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của con người. Điều này cũng giống như không có bóng tối thì không có ánh sáng. Không có nóng, thì không có lạnh. Không có tử, thì không có sinh. Không có tĩnh, thì không có động.

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger