Kết hôn là Hỏa của con giáp nào?

The Gioi Phong Thuy

Có một số người thiếu Hỏa cần kết hôn mới có Hỏa. Có nghĩa là neeus bạn muốn có vận Hỏa, cần phải kết hôn mới có được. Ngược lại , nếu bạn muốn ly hôn cho thấy bạn đang mất Hỏa.

Đây đều là thiên cơ của người thiếu Hỏa. Nếu trong Bát tự của bạn, hôn nhân đại diện cho Hỏa, bạn cần nỗ lực duy trì cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, nếu không bạn sẽ mất Hỏa, tức là không thể hành vận  may mắn.

Có bốn loại người thiếu Hỏa cần kết hôn mà không nên ly hôn, đó chính là những người tuổi Tỵ, Thân, Sửu và Dậu. Những người cầm tinh bốn con giáp trên, trong nhà nhất định phải treo ảnh cưới bởi lẽ đó chính là Hỏa của bạn. Bạn treo ảnh cưới cũng có được hiệu quả như treo tranh tuấn mã, sẽ mang lại Ngũ hành Hỏa cho bạn.

Những người không thuộc bốn con giáp trên treo ảnh cưới sẽ không thể mang lại chính sự thú vị trong lý thuyết về địa chi.

ket hon Kết hôn là Hỏa của con giáp nào?

Tags:

so that they will be well positioned when economic conditions improve
snooki weight loss 12 Day Grapefruit Diet Menu

and here they are
weight loss tipsThe 5 Most Retarded Causes People Are Actually Fighting For

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger