Làm thông thoáng tiền sảnh

The Gioi Phong Thuy

Những thứ linh tinh, tạp nhạp như thùng, hộp, báo cũ, thư từ, áo mưa, ô dù… rất dễ chồng chất ở khu vực . Khi khu vực này ngổn ngang, bề bồn, của bạn sẽ xấu đi rất nhanh.

đảo ngược
Vận may thay đổi đột ngột thường là do bị cản trở. Việc này có thể xảy ra gần .
đôi khi nó xảy ra ở các góc nếu đồ đạc tích lũy quá nhiều làm đè nén vận may ở những góc này.

Hình thành thói quen
Hãy tập thói quen giữ cho khu vực bên trong ngôi nhà và ngoài cửa không bị cản trở, cây cối và vật trang trí ở tình trạng tốt, đừng để nhiều thứ chất đống.

loi ra vao Làm thông thoáng tiền sảnh
sáng sủa, sạch sẽ giúp khí lưu thông thoải mái và mang lại vận may đến những người trong nhà

Tags: , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger