Phong thủy ở Bắc và Nam bán cầu

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Phong thủy có áp dụng như nhau ở Bắc và Nam bán cầu không, vì bốn mùa ở các vị trí khác nhau trên trái đất đều có sự khác biệt? Tôi có nên đổi hướng không?

Trả lời: Bạn không nên đổi các hướng ở Nam bán cầu, bởi vì bạn sẽ làm cho các yếu tố phong thủy bị sai lệch. Những người tán thành quan điểm này là những người chưa hiểu thấu đáo và cố ý làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối nghiêm trọng. Điều này sẽ làm những người ở Úc, Nam Phi và Nam Mỹ bị mất hoặc rối loạn phương hướng.
Tệ hơn nữa, nó sẽ gây ra nhiều vận rủi và khiến cho phong thủy chân chính không còn đáng tin cậy nữa. Bởi vì, phong thủy xét đến nhiều yếu tố, chứ không phải lệ thuộc vào bốn mùa. Vì vậy, bạn không cần phải đổi hướng và có thể nghiên cứu sách phong thủy thoải mái.

qua dia cau Phong thủy ở Bắc và Nam bán cầu

Tags:

buy his designs off the rack
rob kardashian weight loss EXPLORE THE WORLD OF DC SHOES UK

Or if it is
christina aguilera weight lossDo Potatoes Make You Fat

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger