Đeo hình con giáp trong tam hợp

The Gioi Phong Thuy

Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để có là đeo hình của những theo hoặc . Điều này được biết đến từ rất lâu đời ở Hồng Kông và đó là lý do tại sao luôn có nhiều mang hình của .

Cách tốt nhất là đeo vòng hoặc xuyên. Mỗi người nên đeo ít nhất ba vòng — tốt nhất là bốn vòng — gồm hình ảnh của ba con giáp trong và một con giáp trong .

deo hinh con giap trong tam hop Đeo hình con giáp trong tam hợp
Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều khi đeo hình ảnh của Hợi, Mẹo, Mùi và Dần.

Nhận biết con giáp trong tam hợp và nhị hợp

1. Người tuổi Thìn sẽ được lợi khi đeo vòng có hình ảnh của Thân, Tí, Thìn và Dậu.
2. Người tuổi Thân sẽ được lợi khi đeo vòng có hình ảnh của Thân, Tí, Thìn và Tỵ.
3. Người tuổi Tí sẽ được lợi khi đeo vòng có hình ảnh của Thân, Tí, Thìn và Sửu.
4. Người tuổi Tỵ sẽ được lợi khi đeo vòng có hình ảnh của Tỵ, Dậu, Sửu và Thân.
5. Người tuổi Dậu sẽ được lợi khi đeo vòng có hình ảnh của Tỵ, Dậu, Sửu và Thìn.
6. Người tuổi Sửu sẽ được lợi khi đeo vòng có hình ảnh của Tỵ, Dậu, Sửu và Tí.
7. Người tuổi Hợi sẽ được lợi khi đeo vòng có hình ảnh của Hợi, Mẹo, Mùi và Dần.
8. Người tuổi Mẹo sẽ được lợi khi đeo vòng có hình ảnh của Hợi, Mẹo, Mùi và Tuất.
9. Người tuổi Mùi sẽ được lợi khi đeo vòng có hình ảnh của Hợi, Mẹo, Mùi và Ngọ.
10. Người sẽ được lợi khi đeo vòng có hình ảnh của Dần, Ngọ, Tuất và Mùi.
11. Người tuổi Tuất sẽ được lợi khi đeo vòng có hình ảnh của Dần, Ngọ, Tuất và Mẹo.
12. Người tuổi Dần sẽ được lợi khi đeo vòng có hình ảnh của Dần, Ngọ, Tuất và Hợi.

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger