Phi tinh đồ của giai đoạn thứ 7

The Gioi Phong Thuy

đồ của giai đoạn thứ 7 được trình bày ở đây để bạn có thể phân tích sự phân bố trong ngôi nhà hoặc văn phòng, nếu như nhà được xây dựng hoặc làm mới trong khoảng thời gian 04/ 02 1984 đến 03/ 02/ 2004. Mặc dù hiện tại chúng ta đang ở , nhưng nếu nhà bạn xây dựng hoặc làm mới lại trong thì những biểu đồ của vẫn được áp dụng cho ngôi nhà của bạn. Nhớ chọn biểu đồ tương ứng với hướng nhà của bạn.

ngoi nha Phi tinh đồ của giai đoạn thứ 7

Sử dụng la bàn

Dùng la bàn để xác định biểu đồ tương ứng với ngôi nhà của bạn. Nên nhớ rằng hướng di chuyển theo kim đồng hồ. Ví dụ, khi nhà của bạn đối diện với hướng Nam hoặc hướng Bắc thì la bàn sẽ cho bạn biết rằng nó đối diện hướng Nam 2 hoặc Bắc 2. Nếu ngôi nhà lệch về bên trái của hướng Nam 2, tức là nó đối diện hướng Nam 1. Nếu ngôi nhà hơi lệch về phía bên phải của hướng Nam 2, tức là nó đối diện hướng Nam 3. Nên nhớ rằng khi chúng ta ngày càng cải tiến đến giai đoạn thứ 8 thì tất cả những cấu trúc thuộc sẽ dần dần mất . Trong lúc đó, số 7, từng là của giai đoạn thứ 7, sẽ không còn là nữa, nó trở thành xấu và gây ra những điềm dữ. Vì vậy hãy lưu ‎‎y những biểu đồ trong giai đoạn thứ 7 mà có hai số 7 ở mặt tiền hoặc phía sau ngôi nhà, bởi vì những ngôi nhà này sẽ gặp rắc rối và phiền toái trong suốt giai đoạn thứ 8. Khi đó, cần thay đổi ngôi nhà cho phù hợp với giai đoạn thứ 8.

Phi tinh do giai doan thu7 Phi tinh đồ của giai đoạn thứ 7

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger