Lý thuyết dành cho nhà hướng Đông và hướng Tây

The Gioi Phong Thuy

Trong lý thuyết này, tám hướng của tượng trưng cho tám loại nhà. Tám loại nhà này chỉ được chia làm hai nhóm ( mỗi nhóm có 4 loại): .
Đê xác định nhà mình thuộc loại nào, trước hết bạn cần kiểm tra hướng cửa trước và hướng cửa sau của ngôi nhà. Hãy định hướng bằng cách nhìn từ trong nhà ra ngoài. Trong trường hợp còn nghi ngờ, hãy sử dụng của sau để xác định loại nhà.

DSC04474 Lý thuyết dành cho nhà hướng Đông và hướng Tây

Ví dụ như, nếu cửa sau đối diện hướng Tây Bắc (thuộc quẻ Càn) trong khi cửa trước đối diện hướng Đông Nam, thì nhà của bạn thuộc quẻ Càn, Tây, hành Kim. Nếu cửa sau đối diện hướng Nam ( thuộc quẻ Ly) và cửa trước đối diện hướng Bắc, thì nhà bạn thuộc quẻ Ly, Đông, hành Hỏa. Nếu cửa trước đối diện hướng Bắc và cửa sau đối diện hướng Tây Nam ( thuộc quẻ Khôn), thì cửa sau chiếm ưu thế hơn, do đó ngôi nhà thuộc quẻ Khôn, Tây.
Nhà nhóm hướng Đông tương ứng với hành Thủy, Mộc, Hỏa. Do Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa nên những nhà này sẽ có mối liên hệ tương sinh. Nhà nhóm hướng Đông khắc với nhà nhóm hướng Tây vì tương khắc (Ví dụ: hành Kim của nhà nhóm hướng Tây khắc với hành Mộc của nhà nhóm hướng Đông.

20642 Lý thuyết dành cho nhà hướng Đông và hướng Tây
Cây và hoa có thể tăng cường điều kiện phong thủy cho nhà nhóm hướng Đông.

Điều kiện của nhà nhóm hướng Đông có thể được tăng cường bằng cây cảnh, hoa, đèn chiêu sáng và cấu trúc nước. Hãy đặt những công cụ này ở gần cửa trước, hoặc ở khu vực tương ứng với mỗi hành xác định trên .
Nhà nhóm hướng Tây tương ứng với hành Kim và Thổ. Để tăng cường điều kiện phong thủy của nhà nhóm hướng Tây, hãy dùng chuông gió và pha lê.

Tags: , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger