Bố trí biểu tượng bảo vệ ở ngoài cửa

The Gioi Phong Thuy

Một cách đơn giản để bảo vệ cửa trước chống lại ảnh hưởng của các dạng xấu là bố trí những vật bảo vệ linh thiêng ở hai bên .
Đây vừa là một trong những giải pháp mạnh nhất của phong thủy, vừa là một nét văn hóa truyền thống đặc trưng của Hồng Kông. Điều quan trọng nhất là nó có khả năng bảo vệ, chống lại những người xấu mang vào nhà


Sự hiện hữu của vật bảo vệ kích hoạt cửa chính bằng một dạng đặc biệt, nhất là khi đó là những con vật linh thiêng. Nếu bạn xem chúng là vật bảo vệ, chúng sẽ thực hiện tốt vai trò này nhờ sức mạnh từ niềm tin của bạn.

Sự dịch chuyển vận may
Vận rủi đến với nhiều hình thức như: mất mát, bệnh tật, tai nạn… Lịch Hồng Kông liệt kê hơn 250 sao xấu bay vào vị trí khác nhau hằng năm. Tuy nhiên, không thể theo dõi hết những sao này và cũng không cần thiết phải làm như thế. Vì vậy, người Hồng Kông thưởng dùng lịch Đông Thư để biết sao xấu ở vị trí nào và lúc nào ảnh hưởng đến nhà cửa để có biện pháp bảo vệ thích hợp.

DSC07401 Bố trí biểu tượng bảo vệ ở ngoài cửa

Theo , không có gì cố định,bất biến. Do đó, vận may và vận rủi ảnh hưởng đến những khu vực khác nhau bên trong và bên ngoài ngôi nhà sẽ thay đổi hàng năm. Hầu hết những ảnh hưởng xấu đều có thể hóa giải bằng các giải pháp biểu tượng và . Bạn có thể áp dụng những giải pháp này để tăng cường cho những con vật bảo vệ linh thiêng ở ngoài cửa. Nếu liên tục gặp vận rủi, bạn hãy kiểm tra xem ảnh hưởng xấu của năm đó nằm ở đâu. Một khi đã áp dụng các giải pháp cần thiết, bạn sẽ thấy vận hạn thay đổi.

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger