Biểu tượng hôn nhân hòa hợp

The Gioi Phong Thuy

Biểu tượng tốt nhất là và một hoặc ngỗng. hãy chạm khắc hình biểu tượng này trên giường ngủ hoặc đồ đạc nội thất trong phòng ngủ.
song hy Biểu tượng hôn nhân hòa hợp

là một biểu tượng mạnh thể hiện sự hòa hợp trong . Dùng Song Hỷ như chữ thư pháp hoặc đeo nhẫn có chữ Song Hỷ sẽ tăng cường sự hòa hợp và mối quan hệ bền lâu giữa hai . Ngoài ra, hai nên ngủ đầu hướng về hướng cung . Một trong những lợi ích của việc này là đem đến sự hòa thuận. Nếu cung của hai người có hướng khác nhau thì nên sử dụng hướng cung của người chồng sẽ ảnh hưởng đến tình trạng .

Tags: , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger