Bát Quái Phong Thủy

The Gioi Phong Thuy

đóng vai trò trọng yếu trong phong thủy thực hành. Nó được xem là một trong những biểu tượng mạnh nhất để bảo vệ chống lại những mũi tên độc hoặc những cấu trúc có hại khác. là hình có tám cạnh tương ứng với bốn hướng chính và bốn hướng phụ của . Theo Hồng Kông, hướng Nam ở trên đỉnh và hướng Bắc ở dưới đáy. Tuy nhiên, vì hướng Nam vẫn là hướng Nam và hướng Bắc vẫn là hướng Bắc của từ trường, nên không cần thiết phải xoay đổi hướng.
Biểu tượng Bát Quái mang ý nghĩa từ tám quẻ trong . Những quẻ này được xếp quanh tám cạnh của hình Bát Quái và bằng cách đó áp đặt ý nghĩa biểu tượng cho tám hướng của la bàn. Người thực hành có thể sử dụng những biểu tượng và hướng này để tang cường điều kiện cho các góc hoặc khu vực cụ thể trong nhà nếu muốn thu hút vận may.
CƠ VÀ DƯƠNG CƠ
Theo cách giải thích hiện đại, tượng trưng cho giai đoạn sơ khai của vũ trụ và tượng trưng cho việc ứng dụng thực tiễn các quẻ Dịch vào sự hình thành và phát triển của trái đất.
Theo quan điểm này, các thường dùng Tiên thiên Bát Quái như một biểu tượng bảo vệ và treo trước cửa để chống sát khí của những mũi tên độc. Tiên Thiên Bát Quái còn được dung trong việc thiết kế Âm Cơ, như vị trí mộ phần của tổ tiên có ảnh hưởng quyết định đến vận mạng con cháu.
Quái được dung cho Dương Cơ, hay nơi ăn ở của người sống. Người ta dùng cách sắp xếp các quẻ Dịch trong Quái khi áp dụng công thức của Trường phái La Bàn hoặc khi phân tích tương quan giữa cửa, văn phòng.
TIÊN THIÊN VÀ

BatQuaiDo 1 Bát Quái Phong Thủy
Vị trí của tám quẻ Dịch trong Tiên Thiên (trái) và Hậu Thiên (phải)

Người Hồng Kông tin rằng cách sắp xếp tám quẻ Dịch đã tạo nên sức mạnh của Bát Quái. Các quẻ Dịch (gọi là Quái) gồm sự kết hợp của ba vạch Âm, Dương (vạch liền gọi là hào Dương; vạch đứt gọi là hào Âm), chúng được sắp xếp quanh Bát Quái theo Tiên Thiên Bát Quái và Hậu Thiên Bát Quái nằm ở sự sắp xếp các Quái. Sự sắp xếp này làm thay đổi ý nghĩa của các hướng la bàn, do đó ảnh hưởng đến các giải pháp phong thủy.

Tags: ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger