Giải mã giấc mơ thấy nói xấu

The Gioi Phong Thuy

Nói xấu trong mơ đại diện cho uy tín và tình bạn. , chứng tỏ bạn là người rất bản thân.

1372838313

Nếu mơ thấy mình bị kẻ khác nói xấu, uy tín của người nằm mơ sẽ được nâng cao trong đời sống hiện thực.
Mơ thấy người khác bị nói xấu, chứng tỏ bạn rất thẳng thắn, sẽ có được nhiều bạn bè chân tình.
Nói xấu là hành vi thấp hèn của kẻ tiểu nhân, bạn nên loại bỏ nó thì hơn.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger