Giải mã chiêm báo thấy khóc lóc

The Gioi Phong Thuy

với người là điềm vui vẻ đáng mừng.

kv-hay-cu-khoc-di-em (2)

– Thấy khóc lớn tiếng là thích thú vì thành công.
– Thấy người ở xa đến nhà là điềm dữ đáng sợ.
– Thấy ngồi trên giường khóc là có hung tin.
– Thấy mếu khóc là có kiện tụng.
– Thấy vừa khóc vừa cười là bịnh lâu ngày sắp lành.
– Thấy là có tai tiếng.
– Thấy người chết khóc trong lòng mình là sắp có tài lớn.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger