Giải mã giấc mơ thấy người lạ

The Gioi Phong Thuy

: Bạn bè trùng phùng.

Mơ thấy người lạ, có nghĩa là sẽ tốt hơn nếu làm lành cùng một người bạn. Mơ thấy người lạ, cho thấy trong lòng bạn đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó, mãi dùng dằng chưa quyết.

1326683383-nguoi-dung-lac-loi-5748-9594-1411441558

còn cho thấy bạn thuộc tuýp người bị động trong giao tiếp bạn bè.
Trong mơ thấy người lạ có nghĩa là sẽ làm lành với một người bạn quý.
Thực ra, sự giao tiếp của con người thường đi theo chu trình là từ lạ đến quen, sau đó mới trở thành tình nghĩa tri âm.
:
Mơ người dị dạng: 84 – 86
Người ăn bánh mỳ: 69
Người bệnh: 58 – 85 – 80
Người bị chó cắn: 96
Người chết sống lại: 85 – 37
Người chết: 26 – 65
Người đàn ông ở trần: 13 – 43
Người dân tộc đánh nhau: 83 – 37
Người đập lửa: 34 – 47 – 69
Người đầy bùn: 32 – 86
Người đẻ khó: 91
Người đòi nợ: 92 – 12
Người già đến: 56 – 86
Người khó đẻ: 91
Người mẹ tốt: 01 – 22 – 41
Người mù: 62 – 82 – 68
Người nhà ma nhập: 67 – 87 – 97
Người rủ đánh bạc: 71
Người ta đánh mẹ chảy máu đầu: 63 – 68 – 64
Người tàn tật: 93 – 91
Người tây: 13 – 43 – 93 – 98
Người trèo bàn thờ: 95 – 59
Người trèo xuồng: 02 – 61 – 89
Người xa về: 45 – 75 – 3

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger