Có mối hiểm họa lớn khi mơ thấy hỏa hoạn

The Gioi Phong Thuy

Lửa cháy bừng bừng mà không một ai đến chữa lửa, đây là giấc . Người Trung Quốc xưa kia đã giải thích giấc mơ này như sau: “Lửa cháy tức hưng thịnh”, là hiện tượng tốt lành.

chay_tai_los_angeles-anh_chinh

Nếu phân tích theo mặt thực chất, cho thấy sẽ có biến đổi lớn trong tương lai, hỏa hoạn tất sẽ gây ra tổn thất nghiêm trọng, dự báo mối nguy hiểm lớn cho người nằm mơ.
Nhưng nếu phân tích với ý nghĩa tích cực, giấc mơ đấy dự báo người nằm mơ sẽ có sự chuyển biến to lớn, còn tùy thuộc vào khả năng chịu đựng của họ. Nếu hỏa hoạn không gây chết người, dự báo tương lai sẽ có chuyển biến.
Nếu mơ thấy mình , cho thấy bạn có khả năng hoàn thành những công việc mà người khác không thể, đồng thời còn còn có một sức khỏe tốt. Nếu mơ thấy mình không thể chịu đựng cái nóng cháy da của lửa, cho thấy quyền lợi của bạn sẽ bị tổn hại.
Các con số liên quan đến giấc mơ:
Cháy đồ điện: 77 – 78 – 79
Cháy đống rơm: 17 – 71 – 27 – 72
Cháy nhà: 05 – 43 – 67
Lửa cháy: 07 – 27 – 67 – 87
Ô tô cháy: 47 – 56
Tàu thủy cháy: 38 – 83

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger