Gải mã giấc mơ thấy khỉ

The Gioi Phong Thuy

là điềm dối trá, xảo quyệt.

khime-chamsoc-con-Giaoduc-vietnam

– Thấy khỉ bao vây mình là bị kẻ tiểu nhân quấy nhiễu.
– Thấy là thất thế trong công việc.
– Thấy khỉ leo cây hay leo núi là có hiềm khích với bạn bè.
– Thấy là có kẻ lạm dụng danh nghĩa mình để làm chuyện xằng bậy.
Các con số liên quan đến giấc mơ:
Con khỉ: 72 – 27
Khỉ: 56

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger