biểu đồ quái số

Sao Sơn tinh hợp thành tổng số 10

Nếu ngôi nhà của bạn đối diện hướng Tây Nam 1, bạn sẽ thấy rằng có những sự kết hợp giữa số của các sao Sơn tinh và số của sao Giai đoạn để tạo

Kích hoạt tối đa năng lượng hướng Đông – Bắc

Nhà đối diện hướng Đông – Bắc là ngôi nhà có mặt chính diện hướng Đông – Bắc và cửa hậu ở hướng Tây – Nam. Dưới đây là biểu đồ quái số của một

Tạo vận may cho nhà hướng Tây – Bắc

Nhà đối diện ở hướng Tây – Bắc là ngôi nhà có mặt chính diện ở hướng Tây – Bắc và cửa hậu ở hướng Đông – Nam. Dưới đây là biểu đồ quái số

Tăng cường sinh khí cho nhà hướng Tây – Nam

Nhà đối diện ở hướng Tây – Nam là ngôi nhà có mặt chính diện ở hướng Tây – Nam và cửa hậu ở hướng Đông – Bắc. Dưới đây là biểu đồ quái số

Tận dụng lợi thế của ngôi nhà hướng Bắc

Nhà đối diện hướng Bắc là ngôi nàh có mặt chính diện ở hướng Bắc và cửa hậu ở hướng Nam . Sinh khí nằm ở hướng chính diện, hoặc ở khu vực phía Bắc

Tạo hòa khí trong nhà hướng Đông

Nhà đối diện hướng Đông là ngôi nhà có mặt chính diện ở hướng Đông và cửa hậu ở hướng Tây. Dưới đây là biểu đồ quái số của một ngôi nhà đối diện hướng

Điều chỉnh năng lượng của nhà hướng Tây

Nhà đối diện ở hướng Tây là ngôi nhà có mặt chính diện ở hướng Tây và cửa hậu ở hướng Đông.

Xác định biểu đồ quái số cho ngôi nhà của bạn

Mỗi biểu đồ quái số sẽ dựa trên hướng đối diện của ngôi nhà (gọi là hướng mặt tiền ), vì vậy để xác định đúng biểu đồ tương ứng, trước hết bạn phải sử

Hotline 24H Facebook Messenger