Vì sao thiết kế phòng làm việc của chủ quản nghiệp vụ cần lưu ý phía bên trái

The Gioi Phong Thuy

Nên lắp gương cho phòng làm việc của chủ quản ở vị trí tối của phòng, và nên chọn vị trí Thanh Long bên tay trái là vị trí tốt đẹp. Lối vào phòng làm việc cần thông thoáng, rộng rãi, không nên chất vật tạp nham. nên chọn màu sáng sủa. Nên lắp cửa ở vị trí Thanh Long, không nên lắp ở vị trí Bạch Hổ. của chủ quản cũng không được dựa vào vị trí Bạch Hổ, nếu không sẽ bị cấp dưới ức hiếp, chèn ép hoặc bị cấp dưới coi thường, không tuân theo mệnh lệnh. Vị trí Thanh Long trên nên cao, vị trí Bạch Hổ nên thấp và yên tĩnh. Nếu đặt điện thoại hoặc đèn trên bàn thì tránh vị trí Bạch Hổ ra, nên chọn vị trí Thanh Long thì mới mang lại may mắn. Tóm lại, để những thứ phát ra âm thanh hoặc chuyển động tại vị trí Thanh Long, còn để những thứ yên tĩnh ở vị trí Bạch Hổ.
ban ben trai1 Vì sao thiết kế phòng làm việc của chủ quản nghiệp vụ cần lưu ý phía bên trái

No tags for this post.

from next year on
weight loss tips Packing garage and garden contents prior to moving house

Thanks for sharing sincerely
rob kardashian weight lossIdeas for Vintage Style Gifts

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger