Treo tranh trang trí

The Gioi Phong Thuy

Hỏi: Cửa chính nhà tôi bước vào là đối diện với một bức tường trống không, tôi muốn treo trang trí thì nên treo loại nào thích hợp nhất?
Đáp: Thông thường trang trí không nên tương xung với cửa. Mà trên tường đối diện với cửa chính chỉ có thể treo loại trấn trạch, tránh hung như bức thần , mãnh hổ, sư tử, báo, hình Quan Công. Nhưng rất nhiều người không thích treo loại tranh này, nếu muốn chọn loại tranh cát tường khác thì nên chọn loại tranh pha lê có tác dụng phản xạ anh sáng lớn, hoặc dùng loại tranh bồi pha lê.

quan cong dung Y124 03 Treo tranh trang trí

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger