Treo tranh cá

The Gioi Phong Thuy

Hỏi: Trên đầu giường của tôi có treo bức vẽ con cá đang bơi giữa các loài thủy du trong nước, như vậy có phù hợp không?
Đáp: Bức loài cá chủ vượng tài, thích hợp treo trong phòng khách. Nếu treo trong phòng ngủ, tất có ý vị hợp duyên cá nước. Nhưng nếu treo ở đầu giường của vợ chồng có thể khiến hôn nhân bất lợi. Chỉ nên treo bức này ở trong phòng ngủ của người chưa kết hôn. Như vậy tất sẽ thúc đẩy mong muốn thành gia thất của họ.

ca chep hoa sen 031 Treo tranh cá

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger