Tranh cây quế

The Gioi Phong Thuy

Ngụ ý và hiệu ứng
Hoa quế thường nở vào mùa thu, người xưa thường dùng hình ảnh này để tán dương những người thi cử đỗ đạt trong kỳ thi vào mùa thu, gọi người đăng khoa là “chiết quế” (bẻ cành quế). Tương truyền rằng, trên cung trăng có một cây quế và còn có một con cóc (thiềm), do vậy lại còn gọi là người đăng khoa là đăng thiềm cung. Do vậy, cụm từ “thiềm cung chiết quế” trở thành một thành ngữ để chỉ con đường khoa nghiệp của các bậc sĩ tử được đắc chí.
Thời cổ đại, hoa quế được xem là tượng trưng cho cát tường. Hoa nước Yên, Ngụy thời chiến quốc thường tặng một cành hoa quế biểu thị tình bằng hữu.
Ở một số dân tộc thiểu số, thanh niên nam nữ thường tặng nhau cành quế biểu thị sự ái mộ.
“Quế phức lan phương” (quế ngát lan thơm) là một cụm từ thông dụng từ ngàn xưa. Ý nghĩa cát tường là biểu thị con cháu phát đạt, rạng danh tổ tiên.
Chữ “quế” (cây quế) và chữ “quý” (vật quý) đồng âm. Do vậy, ý nghĩa cát tường là chúc người nào đó sớm có quý tử. Bức vẽ hoa sen và hoa quế có ý nghĩa là ” liên sinh quý tử” . Một bức vẽ con dơi và hoa quế biểu thị ý nghĩa phúc tăng, sinh quý tử.
Quế cũng là loài cây tượng trưng cho phú quý. Một bức tranh vẽ hoa quế và hoa đào thể hiện ngụ ý quý thọ vô cực.

cay que Tranh cây quế
Cách sử dụng
Tranh cây quế nên treo ở những vị trí đẹp trong ngôi nhà, khiến không gian thêm phần sinh động và mang lại hiệu quả tốt đối với con người sinh sống trong ngôi nhà đó.
Bức tranh hoa quế nếu treo vị trí cung đào hoa trong phòng tất khiến cho mệnh đào hoa thêm vượng. Nếu là người đã kết hôn, không nên treo hoa quế trên cung đào hoa.
Bức tranh cây quế hoặc hoa quế nên treo ở phía trên của cung văn xương, tất sẽ có hiệu quả tốt đối với con đường khoa cử.

No tags for this post.

reason behind why of us tradition head pushing
weight loss tips Buying Hublot Big Bang Replica Watches

cause the best fitness center instructor has been awry
quick weight lossGold Jewellery and Diamond Jewellery

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger