Tranh quan công

The Gioi Phong Thuy

Hỏi: Tôi mua một bức quan công cầm đao, tay trái cầm một cuốn sách ngồi trên một chiếc ghế da hổ, xin hỏi treo bức này ở vị trí nào thích hợp?
Đáp: Quan công là Võ thần tài nê treo trong phòng khách, chỗ cửa ra vào, mặt phải hướng ra ngoài, ngụ ý tà ma không thể xâm phạm. Tượng Quan Công cầm đao không nên để ở cửa chính, tạo cảm giác sát khí cho mọi người bước vào nhà.

quan cong dung 03 Tranh quan công

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Information on the Cuban Traditional Dress
christina aguilera weight loss What are some current fashion trends

how to wear set of high heels for a great fine dining dinner
christina aguilera weight lossQuestion about watches on Etsy

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger