Tìm hiểu phong thủy Phi tinh

The Gioi Phong Thuy

Phong thủy là phương pháp dựa trên để thêm chiều dài của thời gian và chu kì vào việc thực hành . Phương pháp nàu giúp bạn có thể nhận dạng các loại vô hình thường tác động đến sức khỏe và của các cấu trúc thiết kế của nhà ở, hoặc của những tòa cao ốc. Hiểu biết về Phi tinh sẽ mở rộng thêm một viễn cảnh mới trong việc thực hàng . Đồng thời, Phi tinh mang tính kỹ thuật nên cũng dễ học và dễ truyền đạt.

tim hieu phong thuy phi tinh1 Tìm hiểu phong thủy Phi tinh

Sử dụng biểu đồ

xác định năng lượng khí bằng cách tham chiếu các biểu đồ mà chủ yếu là dựa trên độ tuổi và của ngôi nhà. Điều then chốt là phải xác định chính xác biểu đồ Phi tinh áp dụng cho ngôi nhà mà bạn đã phân tích. Phương pháp này đòi hỏi sự phân tích các số trong 9 khu vực của biểu đồ đó. Bằng cách đặt chồng biểu đồ Phi tinh lên bản vẽ ngôi nhà — dùng để đánh dấu — bạn có thể biết được tính chất của năng lượng ở từng khu vực và góc nhà một cách hệ thống. Bằng cách này và tăng cường .

Thực hành phong thủy Phi tinh đòi hỏi bạn phải có một nền tảng vững chắc về ; đặt biệt là phải có kiến thức chuyên sâu về — các loại , ý nghĩa và các thuộc tính của chúng. Trong những quyển sách cổ về , lý thuyết luôn được xem là yếu tố cơ bản cho các về phong thủy.

tim hieu phong thuy phi tinh Tìm hiểu phong thủy Phi tinh

Tags: , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger