Vị trí đặt biểu tượng con giáp

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi : Có nguy hiểm không khi đặt biểu tượng một con giáp nào đó ( ví dụ Hợi) vào vị trí xung khắc với biểu tượng của một con giáp khác ( ví dụ Sửu) ?

Trả lời : Câu trả lời là có. Ví dụ, góc Sửu nằm ở vị trí 22,5 và 37,5 của la bàn. Đây là góc bạn không nên đặt hình ảnh của con dê( Mùi ). Bởi vì, Mùi khắc Sửu và sẽ làm tổn thương góc Sửu. Tương tự như thế, góc Hợi nằm giữa 37,5 của la bàn, và bạn không nên đặt hình ảnh của con rắn ( Tỵ) ở đó, vì như vậy sẽ làm tổn thương góc Hợi.

vi tri dat con giap Vị trí đặt biểu tượng con giáp

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger