Suối nước trong căn hộ

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Tôi sống trong một căn hộ nhỏ và muốn biết nơi nào tốt nhất để đặt suối nước, chuông gió. Ngoài ra, tôi nên đặt sáo trúc có buột dây ruy băng đỏ ở đâu? Xin hãy hướng dẫn để nhà tôi nhận được nhiều tài lộc hơn.

Trả lời: Bạn nên đặt suối nước ở hướng Bắc, treo chuông gió ở hướng Tây – Bắc và sáo trúc hóa giải sát khí phát ra từ xà nhà ở phía trên đầu.

tieu canh cau thang 011 Suối nước trong căn hộ

Tags: , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger