Phân vân đổi Bắc thành Nam

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Tôi thấy rối tung lên về . Tôi có phải đổi hướng Bắc thành Nam không, mặc dù kim la bàn chỉ hướng Bắc? Xin bà vui lòng giải thích.

Trả lời: Bạn không cần phải đổi hướng khi áp dụng những nguyên lý phong thủy. Chúng ta theo hướng la bàn. Thậm chí, cho dù chúng ta để hướng Nam ở trên, điều đó không có nghĩa là ta hoán đổi hướng Bắc thành hướng Nam. Nếu cứ hoán chuyển như thế, thì ta phải đổi Đông thành Tây và cứ phải luôn chuyển đổi. Đặt hướng Nam ở trên chỉ là quy ước của người Hồng Kông. trong thực tế, khi nói đến hướng Bắc là ta nghĩ đến hướng Bắc của la bàn, giống như người phương Tây. Chừng nào bạn biết xác định phương hướng thì khi đó bạn có thể vận dụng phong thủy được.

bat quai hac nga03 Phân vân đổi Bắc thành Nam

Tags: , ,

eggs and French toast
christina aguilera weight loss Bold and Daring Vintage Style Clothing

7 peculiar tendencies in which guess a fiscal fail
snooki weight lossThe History of Oak and Walnut Furniture

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger