Ảnh hưởng của giai đoạn thứ 8

The Gioi Phong Thuy

Chuyển sang , số 8 đương nhiên trở thành . Trong 20 năm trước, số 8 tượng trưng cho sự thịnh vượng trong tương lai. Trong hiện thời, số 8 tượng trưng cho sự phát đạt, và tiếp đến trong thứ 9 thì tượng trưng cho sự phồn vinh trong tương lai.

anh huong cua giai doan thu 8 Ảnh hưởng của giai đoạn thứ 8
Những giá trị tinh thần sẽ trở nên quan trọng hơn của cải vật chất trong , bắt đầu từ ngày 04/02/2004.

Thay đổi

Trong giai đoạn hiện thời, chúng ta sẽ thấy có sự chuyển đổi so với giai đoạn trước đó — ví dụ, nếu giai đoạn thứ 7 có lợi cho phụ nữa, thì giai đoạn thứ 8 mang đến nhiều lợi ích cho nam giới. Giai đoạn thứ 8 thuộc quẻ Cấn, tức là núi non, tiêu biểu cho thời gian chuẩn bị và sẵn sàng. Quẻ Cấn chủ về sức khỏe và vận may trong các mối quan hệ. Đây là giai đoạn mà tri thức và học vấn được xem là quan trọng hơn tài sản. Trong 20 năm của giai đoạn tiếp theo, người ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến những giá trị về gia đình và đạo đức.

Trong giai đoạn thứ 8 này, việc kiếm tiền sẽ không quan trọng bằng và thời gian tận hưởng cuộc sống gia đình. Đây là giai đoạn mang lại nhiều lợi ích và may mắn cho người có . Những người sống trong ngôi nhà đối diện hướng Tây — Nam và Đông — Bắc sẽ được hưởng những lợi ích vô cùng to lớn do của giai đoạn mới này.

Tags: , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger