Rung động xấu do đồ đạc phát ra

The Gioi Phong Thuy

Tất cả đò đạc đều có những rung động riêng của nó, đặc biệt là đồ gỗ. Gỗ hút khí rất có hiệu quả cho nên đồ gỗ tích lũy được nhiều . Thường thì gỗ càng cứng thì bám vào càng nhiều. Đồ cổ làm bằng những loại gỗ rất cứng như gỗ tếch, tử đàn, huê mộc, hồng mộc, căm xe, và gỗ sồi có xu hướng tích lũy hàng trăm năm. Đôi khi đồ đậc phát ra xung khắc, buồn rầu, hoặc u ám. Điều quan trọng là bạn phải ý thức được điều này, đặc biệt nếu bạn là người thích đồ cổ.

do go noi that f4f noi that gia dinh sang trong gia re 50 thi tr Rung động xấu do đồ đạc phát ra

Giường, bàn ghế cũng mang . Khi người chủ cũ củ chúng có tính khí nóng nảy, hung hăng, hay đánh đạp người khác thì lúc chuyển sang tay bạn chúng cúng phát ra hung hăng như vậy. Vì vậy, hãy chú ý đến do đồ đạc phát ra và cảm nhận xem bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi loại nào, thậm chí đó là loại phát ra từ đồ vật mới.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger