Quán tưởng ánh sáng trắng

The Gioi Phong Thuy

Bảo vệ là một bộ phận quan trọng trong phong thủy. bảo vệ bạn và gia đình khỏi , tai nạn và những bất hạnh. Với phong thủy bảo vệ, tinh thần của bạn và khả năng sống trong trạng thái tỉnh thức có tác dụng rất mạnh. bảo vệ bạn hoặc một thành viên trong gia đình của bạn có thể là một lá chắn ngăn chặn âm có hại.

Một tong những quán tưởng bảo vệ tốt nhất cho bạn cũng như những người thân yêu trong gia đình là tạo ra một luồng ánh sáng trắng bao bọc cả ngôi nhà và cả khu vườn của bạn. Sự quán tưởng bảo vệ này thường được xem là quán tưởng ánh trắng. ở đây rất mạnh.

Hình dung rằng mỗi đêm, ngay trước khi đi ngủ, có một luồng ánh sáng trắng bao bọc ngôi nhà của bạn. Bạn đang tạo ra sự bảo vệ cho mọi người trong nhà trong suốt những giờ âm vào ban đêm.
Nếu cách quán tưởng này trở thành thói quen, bạn sẽ có tăng cường khả năng tập trung tư tưởng. Chẳng bao lâu sau chỉ chưa đến một phút, bạn đã tạo ra được trường . Bạn đang hướng năng lượng vũ trụ bao quanh ngôi nhà của mình và giữ cho mọi người được bình yên trong khi ngủ.
giang tay Quán tưởng ánh sáng trắng
Hãy bảo vệ bản thân và ngôi nhà của bạn khỏi về ban đêm bằng cách thực tập quán tưởng ánh sáng.

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger