Tránh ảnh hưởng của Tam sát

The Gioi Phong Thuy

Sao là sao thường gây ra những theo từng năm. Những ai đang sống trong khu vực có sao xuất hiện sẽ phải chịu 3 loại : thanh danh, tình yêu/ tình bạn và tiền bạc. Sao chỉ đến bốn hướng chính là: Đông, Tây, Nam, Bắc — và mỗi năm, vị trí của sao này lại thay đổi một lần.

của :

tranh anh huong cua tam sat Tránh ảnh hưởng của Tam sát

Để biết được mỗi năm Tam Sát nằm ở vị trí nào, bạn phải xem năm đó thuộc nào, rồi kiểm tra bảng dưới đây

Con giáp: Năm — Hướng của Tam Sát
Dậu: 2005 — Đông
Sửu: 2009 — Đông
Tỵ: 2013 — Đông

Hợi: 2007 — Tây
Mẹo: 2011 — Tây
Mùi: 2015 — Tây

Tí: 2008 — Nam
Thìn: 2012 — Nam
Thân: 2016 — Nam

Tuất: 2006, 2018 — Bắc
Dần: 2010 — Bắc
Ngọ: 2014 — Bắc

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger