Phi tinh đồ của giai đoạn thứ 8

The Gioi Phong Thuy

của những ngôi nhà trong được trình bày ở đây (bên phải) để giúp những ai vừa mới xây nhà hoặc sửa chữa nhà (sau ngày 04/ 02/ 2004). Nếu nhà đã được xây trước đó nhưng nếu làm mới lại vào thời gian nào thì nó được chuyển sang giai đoạn hiện thời đó và bạn có thể dùng những biểu đồ của giai đoạn hiện thời để xác định được sự trong nhà. đồ của giai đoạn thứ 8 còn có ích vì một lý do khác – bạn có thể so sánh những ngôi nhà được xây ở để xem biểu đồ nào thích hợp với bạn hơn và dựa vào sự bài trí của ngôi nhà xem có hợp với bản đồ may mắn tương ứng hay không.

Nên nhớ rằng may mắn của ngôi nhà được xây dựng trong giai đoạn thứ 8 có xu hướng ở trong khu vực giữa của những ô vuông thuộc hàng dọc. Điều này có lợi cho những ngôi nhà dài hơn là những ngôi nhà ngắn. Vì thế, nhà nên xây sâu ít nhất ba phòng.

Phi tinh do giai doan thu8 Phi tinh đồ của giai đoạn thứ 8

Phi tinh do giai doan thu8 01 Phi tinh đồ của giai đoạn thứ 8

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger