Tranh quả vải

The Gioi Phong Thuy

Ngụ ý và hiệu ứng
“茘 枝” (lệ chi- quả vải) đồng âm với “立 子” (lập tử- sinh con), vì thế người ta thường dùng quả vải để chúc vợ chồng mới mau sinh con.
Một bức quả táo kết hợp với quả vải, ngụ ý chúc người khác sớm sinh con, bởi vì chữ ” “枣” (táo- quả táo) đồng âm với chữ “早” (tảo- sớm).
Chữ “茘” (lệ) trong “茘 枝” (lệ chi- quả vải) đồng âm với chữ “利” (lợi- thông minh), một bức gồm có hành, ngó sen, cỏ ấu và vải, biểu thị sự thông minh lanh lợi.

qua vai Tranh quả vải

Cách sử dụng
Tranh quả vải nên treo tại phương vị cát lợi trong phòng khách, phòng ngủ, hoặc cũng có thể treo tranh trong phòng ăn để tăng thêm cảm giác ngon miệng.
Tranh quả vải, nên treo trên phương vị Đông Bắc các phòng, vì Đông Bắc là phương Cấn, chủ thiếu nam, là con cháu. Đông Bắc cũng là phương vượng khí trong thời kỳ bát vận, treo tranh này sẽ làm không gian thêm sinh động, ngụ ý sinh được nhiều con cháu.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

The defection stuns everyone
quick weight loss have Accessory for Your Trip

halloween liven up fancy-dress events as for place
quick weight lossPersistent People Begin Their Success Where Others End In Failure

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger