Tranh lưu hải tiên đồng

The Gioi Phong Thuy

Ngụ ý và hiệu ý
Lưu Hải tiên đồng được xem là vị thần có thể tăng tài tiến lộc, hình tượng của Lưu Hải tiên nhân rất phong phú, lưu hành rộng rãi nhất là tay cầm xâu tiền hoặc cõng một xâu tiền, đùa nghịch một con cóc, tiền và cóc đều chủ tài vận; lại có hình tượng Lưu Hải tiên đồng khác là tay cầm chổi, lại có một con cóc đi theo, chổi là pháp khí trừ tà trấn yêu, còn cóc là loài vật vượng tài.
Hình tượng con cóc trong Lưu Hải tiên đồng không phải là con cóc bình thường mà là con cóc có ba chân, miệng có thể nhả ra tiền, tương truyền nó vốn là yêu tinh, sau này được Lưu Hải thu phục, cải tà quy chính, giúp đỡ người bần cùng tứ xứ, nhả ra tiền cho mọi người, cho nên con cóc là một linh thú vượng tài.

luu hai tien dong Tranh lưu hải tiên đồng

Cách sử dụng
Tranh Lưu Hải tiên đồng nhất định phải treo ở phương vị tốt, không nên treo ở phương vị xấu vì treo tại phương vị tốt mới có thể tăng tài tiến lộc.
Khi treo tranh Lưu Hải tiên đồng, mặt nên hướng vào trong nhà, không nên hướng ra cửa như vậy thì mới có thể có nhiều tài lộc.

No tags for this post.

that go with your existing wardrobe
miranda lambert weight loss Fashion Trends in the 1910s

If you are considering starting a clothing design company
snooki weight lossHot Cold Therapy for a Sprain or Strain

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger