Những quan điểm cơ bản về phong thủy

The Gioi Phong Thuy

Sau một thời gian dài thực hành phong thủy, nhiều trường phái khác nhau đã bắt đầu xuất hiên. Sự khác biệt giữa các trường phái này là cách diễn giải ý nghĩa của biểu tượng trình bày trong các pho sách cổ ( đặc biệt chú trọng vào những biểu tượng cụ thể ). Sự khác biệt này còn do ảnh hưởng bởi phong tục tập quán của từng địa phương. Tuy nhiên, đây chỉ là sự khác biệt bề ngoài. Khi phân tích chuyên sâu, các nhà đều dựa trên những nguyên lý cơ bản của . Đối với người thực hành ngày nay, điểm khác biệt thực sự về quan điểm và phương pháp nằm ở hai .

chines10 Những quan điểm cơ bản về phong thủy
Rồng là biểu tượng chính của phong thủy. Tinh thần hoặc hơi thở vũ trụ của rồng được cho là có ảnh hưởng đến các lực vô hình của tự nhiên, dẫn đến vận may hoặc tai họa.

tập trung vào biểu tượng rồng. Theo trường phái này, vị trí tốt về mặt phong thủy phải có sự hiện hữu của rồng, và nơi nào có Thanh Long thì phải có Bạch Hổ. Để biết được thế đất tốt, trước tiên các nhà phong thủy đi vào tìm kiếm vị trí của rồng. Người ta đặc biệt chú trọng đến thế đất như đường bao quanh và hình dạng của núi đồi, bên cạnh đó là vị trí, hình dạng và phương hướng của dòng nước.
Ngược lại, Trường phái Phong Thủy chú trọng vào những yếu tố siêu hình và sử dụng tám quẻ , biểu tượng và hình vuông để đánh giá tình trạng phong thủy của một địa điểm.
Trường phái Phong Thủy La Bàn cũng nhấn mạnh đến ảnh hưởng của các hành tinh đối với địa điểm cần khảo sát. Dựa vào hiểu biết về ảnh hưởng này, những người theo Trường phái Phong Thủy La Bàn đã thiết lập thông số định lượng cho các tính toán về phong thủy. Trái với Trường phái Phong Thủy Hình Thể, Trường phái Phong Thủy La Bàn không coi trọng thế đất, thay vào đó họ dựa vào những tính toán phức tạp và sự kết hợp của các biểu tượng.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải chú ý là, cho dù hướng la bàn có tốt đến đâu, cũng không thể đạt được điều kiện phong thủy tốt nếu như toàn bộ cảnh quan có cấu hình thật sự có hại.
Ví dụ, nếu hướng cửa đúng theo các công thức la bàn, nhưng cửa mới đối diện với sườn đồi, thì điều kiện phong thủy sẽ rất xấu. Nói một cách khác, không bao giờ được quên Trường phái Phong Thủy Hình Thể trong các phân tích về phong thủy.

Tags: , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger