Nghiên cứu biểu đồ tháng và năm

The Gioi Phong Thuy

Ngoài việc sử dụng đồ theo từng giai đoạn để cải thiện tình trạng phong thủy trong nhà, còn có thể giúp bạn vận dụng sao cho ngôi nhà không những được may mắn mà những thành viên trong ngôi nhà đó được an vui và hạnh phúc. Vì vậy, bạn phải để ý đến việc áp dụng cho từng tháng và từng năm. Những biểu đồ này cộng thêm một chiều thời gian cho việc cập nhập tình trạng cho ngôi nhà.

Để làm được điều này bạn phải theo dõi Phi tinh đồ hằng ngày và hàng tháng của ngôi nhà. Những biểu đồ này giúp bạn cập nhật một cách có hệ thống tình trạng phong thủy của ngôi nhà. Vì vậy vào đầu năm bạn phải xem qua một lượt để xác định , thuận lợi và những khu vực bị . Ghi nhận tất cả những như xui xẻo, tai nạn, mất mát, bệnh tật, cãi nhau… được tiêu biểu bằng từ 1 đến số 9. Phân tích chính xác để biết số nào rơi vào góc nào của ngôi nhà. Sau đó bạn mới có thể đưa ra những đúng cho từng giai đoạn thời gian.

nghien cuu bieu do thang va nam Nghiên cứu biểu đồ tháng và năm

Tags: , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger