Địa điểm thu hút Đào hoa

The Gioi Phong Thuy

995679 201987909958266 945642363 n Địa điểm thu hút Đào hoa

(chiêu ) của một ai đó chính là ngôi nhà hoặc căn hộ mà hiện nay người ấy thường xuyên sống ở đó.
Ví dụ: Nhà của một người nào đó ở tại địa phương A nhưng người đó thì lại đang học Đại học tại địa phương B, như vậy đại điểm đế ” chiêu Đào hoa” của người ấy là tại căn nhà hoặc phòng trọ mà người ấy ở nhờ hoặc ở thuê tại địa phương B. Giả suwrsau khi tốt nghiệp, người này lại chuyển đến công tác tại địa phương C thì lúc nay địa điển để “chiêu Đào hoa” lại là nơi ở thực tế của người ấy tại địa phương C.

Tags: , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger