Hình tượng trong tranh

The Gioi Phong Thuy

Trong trang trí người ta thường dùng những hài âm (những âm đọc gần giống, na ná nhau) trong chữ Hán để biểu đạt một ngụ ý cát tường nào đó, như hình tượng cò trắng, hoa sen, lá sen trong một bức biểu thị “nhất lộ liên khoa” (đỗ đạt liên tiếp), bởi vì chữ “lộ” (con cò) cùng âm với “lộ” (con đường), chữ “liên” (hoa sen) cùng âm với chữ “liên” (liên tiếp), chữ “hà” (lá sen) gần âm với chữ “khoa” (khoa bảng), hay như bức Niên niên hữu dư (năm năm dư dả) gần âm với ” liên liên hữu ngư” (cá trên hoa sen).
Nếu như trong một bức trang trí, hình tượng do một cây bút và một cuốn sách tổ thành thì sẽ khiến người ta liên tưởng đến hai chữ “必 输” (tất thâu) nghĩa là tất thua vì “bút” và “tất” gần âm, “thư” và “thâu” gần âm, treo bưc này có thể gây bất lợi đối với những người làm việc liên quan đến quả lý tiền tài.

ca chep vang Y173 03 Hình tượng trong tranh
Niên niên hữu dư (Năm năm dư dả)

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger