Dọn dẹp ở lối vào nhà

The Gioi Phong Thuy

Theo khoa học Phong Thủy giữ cho cổng được sạch sẽ, không vứt giác bừa bãi, thì khí tài lộc sẽ vào nhà bạn, công việc được suôn sẻ, và các mối quan hệ sẽ mang lại cho bạn niềm vui, thuận lợi.

Không được để cửa bị cản trở
Cửa trước là nơi bạn, tinh thần của bạn, và tinh thần của ngôi nhà bạn vận chuyển vào ra. Dòng khí này không được để bị cản trở.
Dòng lưu thông bị cản trở : Nếu dòng lưu thông của khí bị cản trở, không có hoạt động, không có tiến triển. Các mối quan hệ dừng lại, công ăn việc làm bị cản trở, không được thăng tiến. Khi đường vào nhà bị cản trở, các cơ hội cũng cạn kiệt. Khi đường dẫn từ nhà ra cổng bị cản trở, bạn sẽ trở nên từ túng trong nhà. Cuộc sống xã hội của bạnk bị tàn lụi. bạn mất năng lượng và sức sống.
Cổng nhà bị cản trở: Điều này xảy ra khi có nhiều rác, đồ vật để chồng chất trước cổng nhà. Nếu cổng nhà bị cản trở, người trong nhà sẽ bị đau yếu, mất của, khôngb được may mắn. Phải dứt khoát loại bỏ sự cản trở này: làm sạch hai bên cửa và dọn dẹp rác, vật dụng đẻ chuẩn đoán hết không gian ở gần cổng.

trang 48 Dọn dẹp ở lối vào nhà

No tags for this post.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger