Dùng nước muối làm sạch pha lê

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Tôi vừa mới mua một ít pha lê và theo những gì viết trong sách của bà, tôi phải nhúng pha lê vào nước muối biển trong bảy ngày bảy đêm. Tôi sống ở miền núi nên không thể có muối biển. Vậy tôi dùng nước muối ăn được không?

Trả lời: Tôi nghĩ là không được. Bạn phải dùng nước muối biển. bạn chỉ cần một ít muối biển để pha loãng là được.

qua cau thach anh trang01 Dùng nước muối làm sạch pha lê

Tags: , , , ,

maybe i can offer some help
rob kardashian weight loss The Wit Wisdom of Anatole France

Shoes are an essential part of the techno scene
snooki weight lossGreen fashion for your guy

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger