Bạn có ngủ được một mạch tới sáng không ?

The Gioi Phong Thuy

Tác giả muốn hỏi các bạn một câu rằng : các bạn có thể ngủ một mạch tới sáng mà không thức dậy nửa chừng không ? Nếu câu trả lời của bạn là có thì cho thấy vận mệnh của bạn tương đối tốt đẹp , cũng tức là bạn tương đối đủ hỏa . Còn nếu câu trả lời là giữa đêm thường giật mình thức giấc vào khỏang thời gian từ 3 đến 5 giờ thì vẫn cho thấy bạn có hỏa , bởi lẽ đó là giờ dần , giờ của hỏa . Song nếu tỉnh dậy vào giờ khác , cho thấy bạn rất thiếu hỏa , cũng tức là vận khí tương đối kém . Bởi vậy thời gian bạn tỉnh dậy trong khi ngủ có thể phản ánh được mức độ thiếu hỏa của bạn , cũng tức là cho thấy sự tốt xấu của vận trình . Từ 11 giờ tối tới 1 giờ sáng là giờ tý , thuộc thủy , người mệnh thiếu hỏa tỉnh dậy vào giờ tý tức là hòan tòan không có hỏa , tức là vận khí đang ở thời điểm kém nhất . Khi hành suy vận , không làm nổi việc gì , có thể chọn giờ ngọ để đi ngủ , bạn sẽ thu được nhiều hỏa.

ngu Bạn có ngủ được một mạch tới sáng không ?

Tags:

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger